Cài đặt cơ bản trên                                                   Đấu dây và cài đặt chức năng PID

          biến tần Hitachi NES-1                                                  cho biến tần Hitachi NJ600B  


                                                  

           Cài đặt chức năng PID trên                                        Cài đặt biến tần Hitachi WJ200

             biến tần Hitachi NES-1                                                  chạy 4 cấp tốc độ  


                                                  

          Cài đặt biến tần Hitachi wj200                                     Giới thiệu sơ lược về sản phẩm

          freerun + bắt tốc độ, stop                                              biến tần Schneider ATV 310  


                                                  

           Giới thiệu sơ lược về sản phẩm                                 Hướng dẫn cài đặt thông số

             biến tần Schneider ATV 610                                      cơ bản biến tần Schneider ATV610  

Kết nối với chúng tôi