Ống hơi Sang-A phi 10 U1065

Ống hơi Sang-A phi 10 U1065

Mã số sản phẩm:
U1065
Nhà sản xuất:
Sang - A
Bảo hành:
Bảo hành 1 năm
Giá bán:
20,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 2932
Tình trạng:
Còn hàng
 Model Tube outer
  Model Tube outer
  U-03020(100M BK) 3*2.0 3
  U-03020(200M BK) 3*2.0 3
  U-03020(25M BK) 3*2.0 3
  U-03020(50M BK) 3*2.0 3
  U-04020(100M BK) 4*2.0 4
  U-04020(200M BK) 4*2.0 4
  U-04020(25M BK) 4*2.0 4
  U-04020(50M BK) 4*2.0 4
  U-04025(100M BK) 4*2.5 4
  U-04025(200M BK) 4*2.5 4
  U-04025(25M BK) 4*2.5 4
  U-04025(50M BK) 4*2.5 4
  U-06040(100M BK) 6*4.0 6
  U-06040(25M BK) 6*4.0 6
  U-06040(50M BK) 6*4.0 6
  U-08050(100M BK) 8*5.0 8
  U-08050(25M BK) 8*5.0 8
  U-08050(50M BK) 8*5.0 8
  U-08055(100M BK) 8*5.5 8
  U-08055(25M BK) 8*5.5 8
  U-08055(50M BK) 8*5.5 8
  U-08060(100M BK) 8*6.0 8
  U-08060(25M BK) 8*6.0 8
  U-08060(50M BK) 8*6.0 8
  U-10065(100M BK) 10*6.5 10
  U-10065(25M BK) 10*6.5 10
  U-10065(50M BK) 10*6.5 10
  U-10075(100M BK) 10*7.5 10
  U-10075(25M BK) 10*7.5 10
  U-10075(50M BK) 10*7.5 10
  U-12080(100M BK) 12*8.0 12
  U-12080(25M BK) 12*8.0 12
  U-12080(50M BK) 12*8.0 12
  U-12090(100M BK) 12*9.0 12
  U-12090(25M BK) 12*9.0 12
  U-12090(50M BK) 12*9.0 12
  U-03020(100M R) 3*2.0 3
  U-03020(200M R) 3*2.0 3
  U-03020(25M R) 3*2.0 3
  U-03020(50M R) 3*2.0 3

 

close windowclose window