Cung cấp Đầu nối ống chữ T Sang-A, Nối ống T Sang-A phi 16 PUT1600, Nối ống T Sang-A phi 12 PUT1200, Nối ống T Sang-A phi 10 PUT1000. Khách hàng có nhu cầu tư vấn về Đầu nối ống chữ T Sang-A, xin vui lòng liên hệ (028) 3821 6710

6 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction
Kết nối với chúng tôi