Co L Sang-A phi 16 ren 17 PL1603

Co L Sang-A phi 16 ren 17 PL1603

Mã số sản phẩm:
PL1603
Nhà sản xuất:
Sang - A
Bảo hành:
Không bảo hành
Giá bán:
60,000 VNĐ
Số lượt mua:
0 Số lượt xem: 1711
Tình trạng:
Còn hàng
  Model Phi Ren
  Model Phi Ren
  PL 04M5 4 M5
  PL 04M6 4 M6
  PL 0401 4 R1/8
  PL 0402 4 R1/4
  PL 0403 4 R3/8
  PL 06M5 6 M5
  PL 06M6 6 M6
  PL 0601 6 R1/8
  PL 0602 6 R1/4
  PL 0603 6 R3/8
  PL 0604 6 R1/2
  PL 0801 8 R1/8
  PL 0802 8 R1/4
  PL 0803 8 R3/8
  PL 0804 8 R1/2
  PL 1001 10 R1/8
  PL 1002 10 R1/4
  PL 1003 10 R3/8
  PL 1004 10 R1/2
  PL 1201 12 R1/8
  PL 1202 12 R1/4
  PL 1203 12 R3/8
  PL 1204 12 R1/2
  PL 1603 16 R3/8
  PL 1604 16 R1/2