Cung cấp Đầu nối chữ T 2 đầu ống Sang-A, T 2 đầu ống Sang-A phi 12 ren 17 PST1203, T 2 đầu ống Sang-A phi 10 ren 17 PST1003, T 2 đầu ống Sang-A phi 10 ren 13 PST1002. Khách hàng có nhu cầu tư vấn về Đầu nối chữ T 2 đầu ống Sang-A, xin vui lòng liên hệ (028) 3821 6710

5 mặt hàng

trên trang

Set Descending Direction
Kết nối với chúng tôi