Hệ thống Hs'


1. Tại TP.HCM:

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HÀN MỸ VIỆT

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ

2. Tại Thuận An, Bình Dương:

Công ty TNHH điện Tự Động Hưng Việt

3. Tại Biên Hòa - Đồng Nai:

Công ty TNHH Tự Động Hóa Hàn Việt Nhật

4. Tại Hà Nội:

Chi nhánh công ty TNHH kỹ thuật tự động Hàn Mỹ Việt

5. Tại Bắc Ninh:

Chi nhánh công ty TNHH kỹ thuật tự động Hàn Mỹ Việt