Tìm kiếm
Chọn giá :
-
Liên kết website
1
2
3
 

Biến Tần 3 Pha - 220V

Biến Tần 3 Pha - 220V
 
Mã số SV002iE5-2
Giá 95,50usd/Cái
 
Lên đầu trang   Trở lại  

LS Industrial Systems

Mô-tơ servo 15KW (hàng có sẵn)
2.897,20usd
Chi tiết
Mã số : APM-SG150GEK
Mô-tơ servo 15KW (hàng có sẵn)
Servo motor-1HP-APM-SC08ADK
328,20usd
Chi tiết
Mã số : APM-SC08ADK
Servo motor-1HP-APM-SC08ADK
Màn hình giao diện XP50-TTA/DC
1.271,10usd
Chi tiết
Mã số : XP50-TTA/DC
Màn hình giao diện XP50-TTA/DC
Màn hình giao diện XP30-BTE/DC
385,20usd
Chi tiết
Mã số : XP30-BTE/DC
Màn hình giao diện XP30-BTE/DC
Màn hình giao diện XP80-TTA/DC
1.848,90usd
Chi tiết
Mã số : XP80-TTA/DC
Màn hình giao diện XP80-TTA/DC
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1C
100,30usd
Chi tiết
Mã số : SV004iE5-1C
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1C
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1
92,40usd
Chi tiết
Mã số : SV004iE5-1
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1
Bộ lập trình 16 cổng vào, 16 cổng ra XBM-DN32S
277,30usd
Chi tiết
Mã số : XBM-DN32S
Bộ lập trình 16 cổng vào, 16 cổng ra XBM-DN32S
Biến tần 22kW (SV0220IS7-4NO)
1.221usd
Chi tiết
Mã số : SV0220IS7-4NO
Biến tần 22kW (SV0220IS7-4NO)
Biến tần 22kW (SV220IG5A-4)
986,70usd
Chi tiết
Mã số : SV220IG5A-4
Biến tần 22kW (SV220IG5A-4)
Biến tần 18,5kW (SV185IG5A-4)
908,40usd
Chi tiết
Mã số : SV185IG5A-4
Biến tần 18,5kW (SV185IG5A-4)
Biến tần 15kW (SV150IG5A-4)
765,60usd
Chi tiết
Mã số : SV150IG5A-4
Biến tần 15kW (SV150IG5A-4)
Biến tần 11kW (SV110IG5A-4)
703,50usd
Chi tiết
Mã số : SV110IG5A-4
Biến tần 11kW (SV110IG5A-4)
Biến tần 7,5kW (SV075IG5A-4)
404,60usd
Chi tiết
Mã số : SV075IG5A-4
Biến tần 7,5kW (SV075IG5A-4)
Biến tần 5,5kW (SV055IG5A-4)
370,80usd
Chi tiết
Mã số : SV055IG5A-4
Biến tần 5,5kW (SV055IG5A-4)
Biến tần 4kW (SV040IG5A-4)
263,60usd
Chi tiết
Mã số : SV040IG5A-4
Biến tần 4kW (SV040IG5A-4)
Biến tần 3,7kW (SV037IG5A-4)
263,60usd
Chi tiết
Mã số : SV037IG5A-4
Biến tần 3,7kW (SV037IG5A-4)
Biến tần 2,2kW (SV022IG5A-4)
221,40usd
Chi tiết
Mã số : SV022IG5A-4
Biến tần 2,2kW (SV022IG5A-4)
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-4)
194,60usd
Chi tiết
Mã số : SV015IG5A-4
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-4)
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-4)
177,60usd
Chi tiết
Mã số : SV008IG5A-4
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-4)
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-4)
167,80usd
Chi tiết
Mã số : SV004IG5A-4
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-4)
Biến tần 22kW (SV220IG5A-2)
1.237,60usd
Chi tiết
Mã số : SV220IG5A-2
Biến tần 22kW (SV220IG5A-2)
Biến tần 18,5kW (SV185IG5A-2)
1.043,30usd
Chi tiết
Mã số : SV185IG5A-2
Biến tần 18,5kW (SV185IG5A-2)
Biến tần 15kW (SV150IG5A-2)
905,50usd
Chi tiết
Mã số : SV150IG5A-2
Biến tần 15kW (SV150IG5A-2)
Biến tần 11kW (SV110IG5A-2)
784,80usd
Chi tiết
Mã số : SV110IG5A-2
Biến tần 11kW (SV110IG5A-2)
Biến tần 7,5kW (SV075IG5A-2)
427,70usd
Chi tiết
Mã số : SV075IG5A-2
Biến tần 7,5kW (SV075IG5A-2)
Biến tần 5,5kW (SV055IG5A-2)
382,20usd
Chi tiết
Mã số : SV055IG5A-2
Biến tần 5,5kW (SV055IG5A-2)
Biến tần 4kW (SV040IG5A-2)
255,40usd
Chi tiết
Mã số : SV040IG5A-2
Biến tần 4kW (SV040IG5A-2)
Biến tần 3,7kW (SV037IG5A-2)
255,40usd
Chi tiết
Mã số : SV037IG5A-2
Biến tần 3,7kW (SV037IG5A-2)
Biến tần 2,2kW (SV022IG5A-2)
225,60usd
Chi tiết
Mã số : SV022IG5A-2
Biến tần 2,2kW (SV022IG5A-2)
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-2)
195,80usd
Chi tiết
Mã số : SV015IG5A-2
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-2)
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-2)
169,20usd
Chi tiết
Mã số : SV008IG5A-2
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-2)
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-2)
156,70usd
Chi tiết
Mã số : SV004IG5A-2
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-2)
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-1)
208,40usd
Chi tiết
Mã số : SV015IG5A-1
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-1)
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-1)
184,90usd
Chi tiết
Mã số : SV008IG5A-1
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-1)
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-1)
172,30usd
Chi tiết
Mã số : SV004IG5A-1
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-1)
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1F)
138,10usd
Chi tiết
Mã số : SV008IC5-1F
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1F)
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1)
130usd
Chi tiết
Mã số : SV008IC5-1
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1)
Biến tần 0.37kW (SV004IC5-1)
122,20usd
Chi tiết
Mã số : SV004IC5-1
Biến tần 0.37kW (SV004IC5-1)
Biến tần 1,5KW(2HP) SV015iC5-1
153,50usd
Chi tiết
Mã số : SV015iC5-1
Biến tần 1,5KW(2HP) SV015iC5-1
Biến tần 0.4KW (1/2 HP) 3 Pha - 220V
98,90usd
Chi tiết
Mã số : SV004iE5-2C
Biến tần 0.4KW (1/2 HP) 3 Pha - 220V
Biến tần 0.2KW (1/4HP) 3 Pha - 220V
95,50usd
Chi tiết
Mã số : SV002iE5-2C
Biến tần 0.2KW (1/4HP) 3 Pha - 220V
Biến tần 0.1KW(1/8HP) 2 Pha - 220V
92,10usd
Chi tiết
Mã số : SV001iE5-2C
Biến tần 0.1KW(1/8HP) 2 Pha - 220V
Biến tần 0.4KW (1/2HP) 3 Pha - 220
98,90đ
Chi tiết
Mã số : SV004iE5-2
Biến tần 0.4KW (1/2HP) 3 Pha - 220
Biến tần 3pha-220V
93,80usd
Chi tiết
Mã số : SV001iE5-2
Biến tần 3pha-220V
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1C
95,60usd
Chi tiết
Mã số : SV002iE5-1C
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1C
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1C
92,40usd
Chi tiết
Mã số : SV001iE5-1C
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1C
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1
89,30usd
Chi tiết
Mã số : SV002iE5-1
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1
84,60usd
Chi tiết
Mã số : SV001iE5-1
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1
Biến tần 2,2KW(3HP) SV022iC5-1
167,60usd
Chi tiết
Mã số : SV022iC5-1
Biến tần 2,2KW(3HP) SV022iC5-1
Biến tần 0,37KW(1/2HP)
122,20usd
Chi tiết
Mã số : SV004iC5-1
Biến tần 0,37KW(1/2HP)
Biến Trở từ 1 kOhm~10 kOhm
7usd
Chi tiết
Mã số : RV24YN20-B102~B103
Biến Trở từ 1 kOhm~10 kOhm
Servo driver 2HP APD-VS15EN
803,90usd
Chi tiết
Mã số : APD-VS15EN
Servo driver 2HP APD-VS15EN
Servo motor driver APD-VS05EN
515,50usd
Chi tiết
Mã số : APD-VS05EN
Servo motor driver APD-VS05EN
PLC (K14P1-DRS)
128,40usd
Chi tiết
Mã số : K14P1-DRS
PLC (K14P1-DRS)
PLC (GM6-CPUC)
217,30usd
Chi tiết
Mã số : GM6-CPUC
PLC (GM6-CPUC)
PLC (GM6-CPUB)
197,60usd
Chi tiết
Mã số : GM6-CPUB
PLC (GM6-CPUB)
PLC (GM6-CPUA)
177,80usd
Chi tiết
Mã số : GM6-CPUA
PLC (GM6-CPUA)
PLC (K3P-07CS)
217,30usd
Chi tiết
Mã số : K3P-07CS
PLC (K3P-07CS)
PLC (K3P-07BS)
197,60usd
Chi tiết
Mã số : K3P-07BS
PLC (K3P-07BS)
PLC (K3P-07AS)
177,80usd
Chi tiết
Mã số : K3P-07AS
PLC (K3P-07AS)
PLC (K7M-DR30S)
237,10usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR30S
PLC (K7M-DR30S)
PLC (K7M-DR20S)
187,70usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR20S
PLC (K7M-DR20S)
PLC (K7M-DR30UE)
213,40usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR30UE
PLC (K7M-DR30UE)
PLC (K7M-DR30U)
250,90usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR30U
PLC (K7M-DR30U)
PLC (K7M-DR10S)
148,20usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR10S
PLC (K7M-DR10S)
PLC (K7M-DR10UE)
134,40usd
Chi tiết
Mã số : K7M-DR10UE
PLC (K7M-DR10UE)
Biến tần 11kW (SV110IP5A-4)
605,80usd
Chi tiết
Mã số : SV110IP5A-4
Biến tần 11kW (SV110IP5A-4)
Biến tần 7,5kW (SV075IS5-4)
664,10usd
Chi tiết
Mã số : SV075IS5-4
Biến tần 7,5kW (SV075IS5-4)
Biến tần 0,75kW (SV0008IS7-4)
546,20usd
Chi tiết
Mã số : SV0008IS7-4
Biến tần 0,75kW (SV0008IS7-4)
Biến tần 0,75kW (SV0008IS7-2)
550,50usd
Chi tiết
Mã số : SV0008IS7-2
Biến tần 0,75kW (SV0008IS7-2)
Màn hình giao diện XGT, XP10BKB/DC
202,20usd
Chi tiết
Mã số : XP10BKB/DC
Màn hình giao diện XGT, XP10BKB/DC
Màn hình giao diện XP70-TTA/DC
1.571,60usd
Chi tiết
Mã số : XP70-TTA/DC
Màn hình giao diện XP70-TTA/DC
Biến tần 22kW (SV0220IS7-2)
1.747,40usd
Chi tiết
Mã số : SV0220IS7-2
Biến tần 22kW (SV0220IS7-2)
Biến tần 18,5kW (SV0185IS7-2)
1.681,60usd
Chi tiết
Mã số : SV0185IS7-2
Biến tần 18,5kW (SV0185IS7-2)
Biến tần 15kW (SV0150IS7-2)
1.172,30usd
Chi tiết
Mã số : SV0150IS7-2
Biến tần 15kW (SV0150IS7-2)
Biến tần 11kW (SV0110IS7-2)
1.163,80usd
Chi tiết
Mã số : SV0110IS7-2
Biến tần 11kW (SV0110IS7-2)
Biến tần 7,5kW (SV0075IS7-2)
765,70usd
Chi tiết
Mã số : SV0075IS7-2
Biến tần 7,5kW (SV0075IS7-2)
Biến tần 5,5kW (SV0055IS7-2)
717,70usd
Chi tiết
Mã số : SV0055IS7-2
Biến tần 5,5kW (SV0055IS7-2)
Biến tần 3,7kW (SV0037IS7-2)
580usd
Chi tiết
Mã số : SV0037IS7-2
Biến tần 3,7kW (SV0037IS7-2)
Biến tần 2,2kW (SV0022IS7-2)
561,50usd
Chi tiết
Mã số : SV0022IS7-2
Biến tần 2,2kW (SV0022IS7-2)
Biến tần 1,5kW (SV0015IS7-2)
554,20usd
Chi tiết
Mã số : SV0015IS7-2
Biến tần 1,5kW (SV0015IS7-2)
Bộ lập trình 16 cổng vào, 16 cổng ra XBC-DR32H/DC
439,10usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DR32H/DC
Bộ lập trình 16 cổng vào, 16 cổng ra XBC-DR32H/DC
Biến tần 15kW (SV0150IS7-4)
1.079,80usd
Chi tiết
Mã số : SV0150IS7-4
Biến tần 15kW (SV0150IS7-4)
Biến tần 11kW (SV0110IS7-4)
1.062,30usd
Chi tiết
Mã số : SV0110IS7-4
Biến tần 11kW (SV0110IS7-4)
Biến tần 160kW (SV1600IS7-4)
7.295,20usd
Chi tiết
Mã số : SV1600IS7-4
Biến tần 160kW (SV1600IS7-4)
Biến tần 132kW (SV1320IS7-4)
6.837,80usd
Chi tiết
Mã số : SV1320IS7-4
Biến tần 132kW (SV1320IS7-4)
Biến tần 110kW (SV1100IS7-4)
5.736,30usd
Chi tiết
Mã số : SV1100IS7-4
Biến tần 110kW (SV1100IS7-4)
Biến tần 90kW (SV0900IS7-4)
5.379,10usd
Chi tiết
Mã số : SV0900IS7-4
Biến tần 90kW (SV0900IS7-4)
Biến tần 75kW (SV0750IS7-4)
3.470,70usd
Chi tiết
Mã số : SV0750IS7-4
Biến tần 75kW (SV0750IS7-4)
Biến tần 55kW (SV0550IS7-4)
3.266,20usd
Chi tiết
Mã số : SV0550IS7-4
Biến tần 55kW (SV0550IS7-4)
Biến tần 45kW (SV0450IS7-4)
2.520,50usd
Chi tiết
Mã số : SV0450IS7-4
Biến tần 45kW (SV0450IS7-4)
Biến tần 30kW (SV0300IS7-4)
2.377,40usd
Chi tiết
Mã số : SV0300IS7-4
Biến tần 30kW (SV0300IS7-4)
Biến tần 18,5kW (SV0185IS7-4)
1.284,10usd
Chi tiết
Mã số : SV0185IS7-4
Biến tần 18,5kW (SV0185IS7-4)
Biến tần 7,5kW (SV0075IS7-4)
741usd
Chi tiết
Mã số : SV0075IS7-4
Biến tần 7,5kW (SV0075IS7-4)
Biến tần 5,5kW (SV0055IS7-4)
702,10usd
Chi tiết
Mã số : SV0055IS7-4
Biến tần 5,5kW (SV0055IS7-4)
Biến tần 3,7kW (SV0037IS7-4)
582,90usd
Chi tiết
Mã số : SV0037IS7-4
Biến tần 3,7kW (SV0037IS7-4)
Biến tần 37kW (SV0370IS7-4)
2.490,50usd
Chi tiết
Mã số : SV0370IS7-4
Biến tần 37kW (SV0370IS7-4)
Biến tần 2,2kW (SV0022IS7-4)
563,80usd
Chi tiết
Mã số : SV0022IS7-4
Biến tần 2,2kW (SV0022IS7-4)
Biến tần 1,5kW (SV0015IS7-4)
549,90usd
Chi tiết
Mã số : SV0015IS7-4
Biến tần 1,5kW (SV0015IS7-4)
Biến tần 5,5kW (SV055IP5A-2)
428,80usd
Chi tiết
Mã số : SV055IP5A-2
Biến tần 5,5kW (SV055IP5A-2)
Biến tần 375kW (SV3750IP5A-4)
23.000,80usd
Chi tiết
Mã số : SV3750IP5A-4
Biến tần 375kW (SV3750IP5A-4)
Biến tần 450kW (SV4500IP5A-4)
23.215,20usd
Chi tiết
Mã số : SV4500IP5A-4
Biến tần 450kW (SV4500IP5A-4)
Biến tần 315kW (SV3150IP5A-4)
18.596,40usd
Chi tiết
Mã số : SV3150IP5A-4
Biến tần 315kW (SV3150IP5A-4)
Biến tần 280kW (SV2800IP5A-4)
8.562,50usd
Chi tiết
Mã số : SV2800IP5A-4
Biến tần 280kW (SV2800IP5A-4)
Biến tần 220kW (SV2200IP5A-4)
7.691,80usd
Chi tiết
Mã số : SV2200IP5A-4
Biến tần 220kW (SV2200IP5A-4)
Biến tần 160kW (SV1600IP5A-4)
6.193,50usd
Chi tiết
Mã số : SV1600IP5A-4
Biến tần 160kW (SV1600IP5A-4)
Biến tần 132kW (SV1320IP5A-4)
4.906,50usd
Chi tiết
Mã số : SV1320IP5A-4
Biến tần 132kW (SV1320IP5A-4)
Biến tần 110kW (SV1100IP5A-4)
4.842,90usd
Chi tiết
Mã số : SV1100IP5A-4
Biến tần 110kW (SV1100IP5A-4)
Bộ lập trình 18 cổng vào, 12 cổng ra XBC-DN30S
261,50usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DN30S
Bộ lập trình 18 cổng vào, 12 cổng ra XBC-DN30S
Bộ lập trình 12 cổng vào, 8 cổng ra XBC-DN20S
239,50usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DN20S
Bộ lập trình 12 cổng vào, 8 cổng ra XBC-DN20S
Biến tần 90kW (SV900IP5A-4)
3.686,60usd
Chi tiết
Mã số : SV900IP5A-4
Biến tần 90kW (SV900IP5A-4)
Bộ lập trình 8 cổng vào, 6 cổng ra XBC-DR14E
138,70usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DR14E
Bộ lập trình 8 cổng vào, 6 cổng ra XBC-DR14E
Biến tần 75kW (SV750IP5A-4)
3.056,20usd
Chi tiết
Mã số : SV750IP5A-4
Biến tần 75kW (SV750IP5A-4)
Bộ lập trình 12 cổng vào, 8 cổng ra XBC-DR20E
168,90usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DR20E
Bộ lập trình 12 cổng vào, 8 cổng ra XBC-DR20E
Biến tần 55kW (SV550IP5A-4)
2.628,40usd
Chi tiết
Mã số : SV550IP5A-4
Biến tần 55kW (SV550IP5A-4)
Biến tần 45kW (SV450IP5A-4)
2.182,80usd
Chi tiết
Mã số : SV450IP5A-4
Biến tần 45kW (SV450IP5A-4)
Bộ lập trình 18 cổng vào, 12 cổng ra XBC-DR30E
181,50usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DR30E
Bộ lập trình 18 cổng vào, 12 cổng ra XBC-DR30E
Bộ lập trình 6 cổng vào, 4 cổng ra XBC-DR10E
133,60usd
Chi tiết
Mã số : XBC-DR10E
Bộ lập trình 6 cổng vào, 4 cổng ra XBC-DR10E
Biến tần 37kW (SV370IP5A-4)
1.711,50usd
Chi tiết
Mã số : SV370IP5A-4
Biến tần 37kW (SV370IP5A-4)
Biến tần 5,5kW (SV055IP5A-4)
452,40usd
Chi tiết
Mã số : SV055IP5A-4
Biến tần 5,5kW (SV055IP5A-4)
Biến tần 30kW (SV300IP5A-4)
1.283,60usd
Chi tiết
Mã số : SV300IP5A-4
Biến tần 30kW (SV300IP5A-4)
Biến tần 22kW (SV220IP5A-4)
1.161,40usd
Chi tiết
Mã số : SV220IP5A-4
Biến tần 22kW (SV220IP5A-4)
Biến tần 18,5kW (SV185IP5A-4)
1.039,10usd
Chi tiết
Mã số : SV185IP5A-4
Biến tần 18,5kW (SV185IP5A-4)
Biến tần 15kW (SV150IP5A-4)
855,80usd
Chi tiết
Mã số : SV150IP5A-4
Biến tần 15kW (SV150IP5A-4)
Biến tần 7,5kW (SV075IP5A-4)
489usd
Chi tiết
Mã số : SV075IP5A-4
Biến tần 7,5kW (SV075IP5A-4)
Biến tần 30kW (SV300IP5A-2)
1.299,90usd
Chi tiết
Mã số : SV300IP5A-2
Biến tần 30kW (SV300IP5A-2)
Biến tần 22kW (SV220IP5A-2)
1.139,10usd
Chi tiết
Mã số : SV220IP5A-2
Biến tần 22kW (SV220IP5A-2)
Biến tần 18,5kW (SV185IP5A-2)
1.005,10usd
Chi tiết
Mã số : SV185IP5A-2
Biến tần 18,5kW (SV185IP5A-2)
Biến tần 15kW (SV150IP5A-2)
844,30usd
Chi tiết
Mã số : SV150IP5A-2
Biến tần 15kW (SV150IP5A-2)
Biến tần 11kW (SV110IP5A-2)
583,60usd
Chi tiết
Mã số : SV110IP5A-2
Biến tần 11kW (SV110IP5A-2)
Biến tần 7,5kW (SV075IP5A-2)
476,50usd
Chi tiết
Mã số : SV075IP5A-2
Biến tần 7,5kW (SV075IP5A-2)
Biến tần 75kW (SV750IS5-4)
4.040,70usd
Chi tiết
Mã số : SV750IS5-4
Biến tần 75kW (SV750IS5-4)
Biến tần 55kW (SV550IS5-4)
3.176usd
Chi tiết
Mã số : SV550IS5-4
Biến tần 55kW (SV550IS5-4)
Biến tần 45kW (SV450IS5-4)
2.706,90usd
Chi tiết
Mã số : SV450IS5-4
Biến tần 45kW (SV450IS5-4)
Biến tần 37kW (SV370IS5-4)
2.401,50usd
Chi tiết
Mã số : SV370IS5-4
Biến tần 37kW (SV370IS5-4)
Biến tần 22kW (SV220IS5-4)
1.407,10usd
Chi tiết
Mã số : SV220IS5-4
Biến tần 22kW (SV220IS5-4)
Biến tần 18,5kW (SV185IS5-4)
1.273,10usd
Chi tiết
Mã số : SV185IS5-4
Biến tần 18,5kW (SV185IS5-4)
Biến tần 15kW (SV150IS5-4)
1.139,10usd
Chi tiết
Mã số : SV150IS5-4
Biến tần 15kW (SV150IS5-4)
Biến tần 11kW (SV110IS5-4)
938usd
Chi tiết
Mã số : SV110IS5-4
Biến tần 11kW (SV110IS5-4)
Biến tần 2,2kW (SV022IS5-4)
455,60usd
Chi tiết
Mã số : SV022IS5-4
Biến tần 2,2kW (SV022IS5-4)
Biến tần 5,5kW (SV055IS5-4)
536,10usd
Chi tiết
Mã số : SV055IS5-4
Biến tần 5,5kW (SV055IS5-4)
Biến tần 3,7kW (SV037IS5-4)
495,80usd
Chi tiết
Mã số : SV037IS5-4
Biến tần 3,7kW (SV037IS5-4)
Biến tần 1,5kW (SV015IS5-4)
396,10usd
Chi tiết
Mã số : SV015IS5-4
Biến tần 1,5kW (SV015IS5-4)
Biến tần 0,75kW (SV008IS5-4)
375,30usd
Chi tiết
Mã số : SV008IS5-4
Biến tần 0,75kW (SV008IS5-4)
Biến tần 55kW (SV550IS5-2)
3.103,70usd
Chi tiết
Mã số : SV550IS5-2
Biến tần 55kW (SV550IS5-2)
Biến tần 45kW (SV450IS5-2)
2.619,40usd
Chi tiết
Mã số : SV450IS5-2
Biến tần 45kW (SV450IS5-2)
Biến tần 37kW (SV370IS5-2)
2.216,70usd
Chi tiết
Mã số : SV370IS5-2
Biến tần 37kW (SV370IS5-2)
Biến tần 30kW (SV300IS5-2)
1.728,80usd
Chi tiết
Mã số : SV300IS5-2
Biến tần 30kW (SV300IS5-2)
Biến tần 22kW (SV220IS5-2)
1.299,90usd
Chi tiết
Mã số : SV220IS5-2
Biến tần 22kW (SV220IS5-2)
Trang 1/2: 1, 2  Sau
 
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm nổi bật
p1
p2
p3