Tìm kiếm
Chọn giá :
-
Liên kết website
1
2
3
 

Biến tần 1 pha 220V

Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1C
100,30usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV004iE5-1C
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1C
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1
92,40usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV004iE5-1
Biến tần 0,04KW(1/2HP) SV004iE5-1
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-1)
208,40usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV015IG5A-1
Biến tần 1,5kW (SV015IG5A-1)
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-1)
184,90usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV008IG5A-1
Biến tần 0,75kW (SV008IG5A-1)
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-1)
172,30usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV004IG5A-1
Biến tần 0,37kW (SV004IG5A-1)
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1F)
138,10usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV008IC5-1F
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1F)
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1)
130usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV008IC5-1
Biến tần 0,75kW (SV008IC5-1)
Biến tần 0.37kW (SV004IC5-1)
122,20usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV004IC5-1
Biến tần 0.37kW (SV004IC5-1)
Biến tần 1,5KW(2HP) SV015iC5-1
153,50usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV015iC5-1
Biến tần 1,5KW(2HP) SV015iC5-1
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1C
95,60usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV002iE5-1C
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1C
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1C
92,40usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV001iE5-1C
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1C
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1
89,30usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV002iE5-1
Biến tần 0,02KW(1/4HP) SV002iE5-1
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1
84,60usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV001iE5-1
Biến tần 0,01KW(1/8HP) SV001iE5-1
Biến tần 2,2KW(3HP) SV022iC5-1
167,60usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV022iC5-1
Biến tần 2,2KW(3HP) SV022iC5-1
Biến tần 0,37KW(1/2HP)
122,20usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV004iC5-1
Biến tần 0,37KW(1/2HP)
Biến Trở từ 1 kOhm~10 kOhm
7usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : RV24YN20-B102~B103
Biến Trở từ 1 kOhm~10 kOhm
Biến tần 2,2 kW (SV022IC5-1)
190,10đ
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV022IC5-1
Biến tần 2,2 kW (SV022IC5-1)
Biến tần 1,5 kW (SV015IC5-1)
156,20usd
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : SV015IC5-1
Biến tần 1,5 kW (SV015IC5-1)
 
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm nổi bật
p1
p2
p3